Vodopády a soutěsky Ötscheru

Otscher - Bontour

Soutěska Ötscher je nedotčená krajina vodopádů, soutěsek, a alpské květeny – jedná se o středně náročnou turistickou trasu. Navštívíme i poutní místo Mariazell.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Program

  • Odjezd v 6.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat do Brna okolo 21.00.

Cena

  • 740 Kč dospělí
  • 710 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu a průvodce.
Cena nezahrnuje vstup do soutěsky, který činí 3 EUR.

Turistika divokou soutěskou

Během staletí vyhloubila voda do vápenitého pohoří hluboké soutěsky a vytvořila v nich impozantní skalní útvary. K ochraně těchto jedinečných přírodních úkazů vznikly národní parky. Největším je přírodní park Ötscher – Tormauer se známými Ötscher-Graben, které znalci označují za Grand Canyon Rakouska.

Turistika v Ötscherském kaňonu je středně náročná, délka trasy je 12 – 15 km a mohou ji absolvovat i děti od 6 let. Stezka vede podél Ötscherského potoka s četnými peřejemi, vodopády a bizarními skalisky, několikrát je překlenuta skalním převisem. Na trase je možné se občerstvit v horské chatě. Cestou se zastavíme v poutním místě Mariazell u pramene, který je považován za zázračný.

Soutěska Ötscher - Bontour