Polička, Nové Hrady, Veselý Kopec

Nové Hrady - Bontour

Navštívíme historickou Poličku s jedním z nejkrásnějších mariánských sloupů v Čechách, budeme obdivovat nádherný rokokový zámek Nové Hrady a prozkoumáme skanzen Veselý Kopec.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Program

  • Odjezd v 6.30 ráno z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat do Brna okolo 21.30.

Cena

  • 380 Kč dospělí
  • 350 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu a průvodce.

Historická Polička

V minulosti bývala Polička věnným městem českých královen a v 18. století patřila mezi nejbohatší města Východních Čech. Do dnešních dnů se dochovaly městské hradby, zpevněné 19 věžemi, s ochozem místy přístupným veřejnosti. Hradby v délce 1220 m obepínají celé historické jádro. Na náměstí stojí jeden z nejkrásnějších mariánských sloupů v Čechách a barokní radnice s expozicemi městské galerie. Dominantou města je kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, který byl prohlášen za národní kulturní památku. Světnička ve věži je zpřístupněna veřejnosti.

Polička - Bontour
Nové Hrady interiér - Bontour

Zámek Nové Hrady

Zámek nechal postavit hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré během let 1774 – 1777. Velmi zvláštní stavba v rokokovém slohu se často nazývá „České Versailles“ či „Malý Schönbrunn“. V roce 1791 se navíc dokončil i rokokový ornamentální areál, oblopující zámeckou budovu. Nad vstupní halou v prvním patře se nachází rokokový hlavní sál. V interiérech uvidíte rozmístěný klasicistní a rokokový nábytek, dále obrazy a různé umělecké předměty. V přízemí vás bude zajímat zámecká kaple a omrknout lze i dvě hospodářské budovy, navazující na přední zámecká křídla. V zámku se nachází stálá expozice nábytku z období od baroka až po kubismus. Do špýcharu mohou zajít všichni obdivovatelé cyklistiky, protože tady rozmístili kola a cyklistické věci v prvním českém muzeu velocipedů. Součást zámku tvoří rovněž farma, kde se chovají jeleni lesní a daňci evropští.

Skanzen Veselý Kopec

Téměř třicet objektů tvoří dohromady osadu s volně rozptýlenou zástavbou. Zdejší expozice přinášejí svědectví o životě a práci drobných rolníků od první poloviny 19. století do poloviny 20. století. Zemědělské usedlosti doplňují nejen drobné vesnické stavby (špýchar, chlívky, haltýř a další), ale i lidové technické památky na vodní pohon. Nejvýznamnější z nich je vodní obilní mlýn přenesený na základy původního veselokopeckého mlýnu. Najdete zde také čtrnáctibokou stodolou z roku 1680 ze Sádku u Poličky, o kus dál stojí maringotka starých loutkářů se sbírkou staré zemědělské techniky. Za vidění stojí i statek z Mokré Lhoty u Nových Hradů s krásným, blankytně modrým klasicistním průčelím, roubeným špýcharem a kolekcí zemědělských strojů. Usedlost U Pilných s velkým dřevěným holubníkem si už mnohokrát vybrali čeští filmaři. Vzpomínáte například na filmy Nesmrtelná teta nebo Lotrando a Zubejda?

Veselý Kopec - Bontour