Ostřihom, Višegrád a Szentendre

Ostřihom - Bontour

Unikátní výlet za historií – navštívíme maďarská města Ostřihom, Višegrád a Szentendre. Pojeďte s námi a poznáte, že Maďarsko není pouze Budapešť.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Program

  • Odjezd v 6.00 ráno z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat do Brna 22.00 až 23.00.

Cena

  • 800 Kč dospělí
  • 770 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu a průvodce

Ostřihom

Ostřihom je z historického pohledu jedním z nejdůležitějších maďarských měst. Narodil se zde první maďarský král, Sv. Štěpán, a od 10. do 13. století byla Ostřihom hlavním městem. Dnes je to krásné město s několika zajímavostmi, kde se rozhodně dá strávit příjemný den.
Symbolem města je bezesporu katedrála, která je s rozměry 117 x 47 m a výškou 72 m největší v Maďarsku. Z hradeb je pěkný výhled na Dunaj, celé město i protější Štúrovo.

Ostřihom - Bontour
Višegrád - Bontour

Višegrád

Malebně položené městečko, vklíněné mezi relativně strmé vršky a mohutný oblouk řeky Dunaje. I díky této poloze je někdejší královské sídlo nejčastěji navštěvovanou kulturní památkou v zemi. Hrad začal stavět uherský král Béla IV. ve 13. století jako obranu proti nájezdům Mongolů. Má tři části: nejvýše stojí horní hrad (citadela), pod ním královský palác a Šalamounova věž.

Szentendre

Szentendre je krásné městečko s unikátní atmosférou, jehož vzhled se od 18. století skoro nezměnil. Křivolaké ulice, sedm kostelních věží, malebné různobarevné domky, úzké slepé uličky, typická a velmi nápadná středomořská atmosféra, velké množství muzeí.
Název vznikl od jména Svatý Ondřej (Szent Endre).  Dnes je to centrum turistického ruchu zejména pro řadu podivuhodných památek, barokních staveb a historicky přitažlivých budov.

Szentendre - Bontour
Ostřihom, Višegrád a Szentendre
4.7 (93.33%) 3 votes