Nové Město nad Metují, Hradec Králové

Nové Město nad Metují - Bontour

Prohlédneme si moderní zámek v Novém Městě nad Metují a navštívíme historické centrum Hradce Králové, kde se přeneseme v čase do doby Husitů.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Program

  • Odjezd v 6.30 ráno z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat do Brna okolo 20.00.

Cena

  • 470 Kč dospělí
  • 440 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce

Zámek Nové Město nad Metují

Prohlédneme si zámek,  který byl založen na začátku 16. století. Dnes je součástí městské památkové rezervace a zároveň dominantou historického náměstí s podloubím. Zámecká zahrada i samotná budova byly naposledy stavebně upraveny známým architektem Dušanem Jurkovičem v letech 1909 až 1915, který do celého zámku zavedl elektřinu, centrální vytápění nebo například telefon do každého pokoje. Zkrátka vše co si moderní doba žádala. Návštěvník nyní může obdivovat autentické interiéry ve stylu vrcholné secese a art deco i funkcionalismu ze 40. let. Na zámku určitě nepřehlédněte různé sochy a další umělecké výtvory, o jejichž vznik se postaralo mnoho známých umělců – Myslbek, Štursa, Kofránek, Úprka, Brandl a další.

Hradec Králové - Bontour

Hradec Králové

Prohlédneme si historické město a navštívíme Bílou věž – nejvýraznější dominantu města. Renesanční zvonice je 71,5 m vysoká, byla dokončena v roce 1585 a sloužila městu jako strážní a požární věž. Pojmenování Bílá věž je odvozeno od použitého stavebního kamene, který měl světlou barvu. V letech 2013 – 2015 prošla Bílá věž celkovou rekonstrukcí a vnitřní prostory byly vybaveny špičkovými audiovizuálními technologiemi, které návštěvníkům přibližují historii věže i města. Z Bílé věže se otevírá jedinečný pohled nejen na město, ale i na vzdálené vrcholky Orlických hor a Krkonoš. Hradci Králové vtiskli na počátku 20. století novou tvář architekti evropského formátu, Jan Kotěra a Josef Gočár. Díky velkorysému urbanistickému konceptu a řadě monumentálních staveb ve stylu secese a funkcionalismu se tehdy městu přezdívalo Salon republiky.