Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Dačice, Landštejn

Zámek Dačice - Bontour

Za pestrou přehlídkou historických památek se vydáme do jižní části Vysočiny. Navštívíme Třebíč, zámky Jaroměřice n. Rokytnou a Dačice a zříceninu hradu Landštejn. 

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Program

  • Odjezd v 6.00 z Brankovic, v 7.00 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat do Brna kolem 18.30.

Cena

  • 450 Kč dospělí
  • 420 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje: dopravu a služby průvodce.

Třebíč

Projdeme se Třebíčí, městem památek UNESCO, které se nachází na západě Moravy, v jihovýchodním cípu Vysočiny. Třebíč se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy a počátky města jsou spjaty s významným benediktinským klášterem, který byl založen moravskými knížaty již roku 1101.

Díky bohaté historii města je možné obdivovat mnoho cenných památek. Mezi ně patří velkolepá bazilika sv. Prokopa, ale i židovská čtvrť s židovským hřbitovem. Ta je jedinou kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a zárověn i jedinou židovskou památkou UNESCO mimo území Izraele.

Třebíč - Bontour
Jaroměřice nad Rokytnou - Bontour

Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek v Jaroměřicích se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás i v Evropě. Reprezentační prostory zámku si zčásti zachovaly svou původní podobu, zčásti jsou volně instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století. Krásná zámecká zahrada je každoročním dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, operního festivalu snažící se navázat na někdejší hudební slávu Jaroměřic nad Rokytnou.

Dačice

Navštívíme zámek Dačice – nenápadný klenot ležící na hranici jižních Čech a Vysočiny. Takové označení se hodí pro jeden z mála klasicistních zámků u nás, jehož skromná fasáda nemá oslňovat kolemjdoucí, neboť všechno bohatství bylo soustředěno do vybavení jeho interiérů. Největší chloubou Dačic jsou zámecké knihovny čítající přes 25 tisíc svazků, ale i nedávno zrekonstruované interiéry, které byly dosud známé jenom z archivních fotografií.

Dačice - Bontour
Landštejn - Bontour

Landštejn

Při prohlídce areálu dnešní zříceniny hradu Landštejn můžete obdivovat ukázky rané hradní architektury, která patří v českých zemích k nejpozoruhodnějším. Vystoupat lze také na vyhlídkovou věž, odkud se vám naskytne nádherný výhled na široké okolí.