Turistika v přírodním parku Hohe Wand

Hohe Wand - Bontour

Vydejte se s námi do divoké soutěsky a přírodního parku v Dolním Rakousku, kde zapomenete na šeď města a starosti běžného dne.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Soutěska Steinwandklamm

Navštívíme jednu z nejdivočejších soutěsek Dolního Rakouska – soutěsku Steinwandklamm. Překonávat výškové rozdíly mezi skalními stěnami umožňují dřevěné lavičky, můstky, schůdky a žebříky. Nahlédnete také do nitra hory a projede jí skrz jeskyni zvanou “Turecká jeskyně”. Při jejím průchodu budete potřebovat vlastní baterku.

Steinwandklamm - Bontour
Hohe Wand - Bontour

Park Hohe Wand

Následuje přejezd do oblasti Hohe Wand – do národního parku vystoupáte pomocí žebříků a schůdků. Odměnou Vám bude překrásný výhled do krajiny pod bámi. Projdete napříč parkem, abyste se mohli těšit i výhledem na opačnou stranu. Z vyhlídky Kleine Kanzel pak budete sestupovat kolem ruin hradu Hausberg do vesničky Schauchenstein, kde na Vás již bude čekat autobus.

Program

  • Ojdezd v 5.00 ráno z Brankovic.
  • Odjezd v 6.00 ráno z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat okolo 21.00 do Brna, dále směr Brankovice.

Termín

  • 28. 4. 2018 (sobota)

Cena

  • 570 Kč dospělí
  • 530 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce

Turistika v přírodním parku Hohe Wand
3.5 (70%) 4 votes