Průhonické zahrady, zámek Troja, botanické zahrady v Troji

Nádherné parky a zahrady budeme obdivovat v Průhonicích. V Troji nejprve navštívíme místní barokní skvost, a poté se vydáme do slavné botanické zahrady.

So 11. 7. 2020 (od 460 Kč)

 

Objednat si

Program

  • Odjezd v 6.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat do Brna kolem 20.30.

Cena

  • 490 Kč dospělí
  • 460 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem a služby průvodce.

Průhonické zahrady

Průhonický park je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO. Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče, jeho přítoků a použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu a zcela ojedinělé zařízení svého druhu na území Česka. Soustřeďuje přes 7000 různých druhů okrasných dřevin, trvalek a cibulovin na 72 hektarech.

Zámek Troja

Trojský zámek je barokním skvostem Prahy. Jedinečná stavba ze 17. století je inspirovaná typem římské předměstské vily a obklopuje ji unikátní zahrada ve francouzském stylu. Nejstarší zámek na území dnešní Prahy je citlivě zasazen do krajiny a zračí se v něm módní trendy tehdejší Evropy, které s oblibou používaly odkazů antiky nebo exotického Orientu. V zámeckém interiéru můžete spatřit unikátní freskovou výzdobu sálů.

Botanická zahrada v Troji

Nejznámější částí zahrady je skleník Fata Morgana, ale k zahradě patří také venkovní expozice včetně vinice sv. Kláry s kapličkou. V hlavní části Japonské zahrady je umělý horský potůček, japonské javory, rododendrony a bambusy. Ve vodě žijí červení koi-kapři, symboly štěstí a blaženosti. Rovněž další prvky zahrady vyjadřují japonskou symboliku. Části zahrady jsou propojeny plochou se sbírkou vřesovištních rostlin. Tropický skleník Fata Morgana leží mimo území vlastní botanické zahrady. Jeho vnitřní expozice jsou rozděleny do 3 oddělených částí – tropické suché, tropické vlhké a chlazené. Tropická vlhká část obsahuje i velké akvárium (jezírko) s podvodním tunelem. Severní expozice nabízí pivoňkovou loukou, mokřady a květenu Severní Ameriky – polopouště a prérie. Havránka je naučná stezka s 9 zastaveními s informačními tabulemi.