Průhonické zahrady, zahrady pod Pražským hradem, zámek Veltrusy

Zámek Veltrusy - Bontour

Nádherné parky a zahrady budeme obdivovat v Průhonicích a pod pražským hradem. Ve Veltrusech zavítáme na místní zámek, významné dílo vrcholného baroka.

Ne 22. 9. 2019 (od 500 Kč) – OBSAZENO

Program

  • Odjezd v 6.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat do Brna kolem 20.00.

Cena

  • 530 Kč dospělí
  • 500 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce.

Průhonické zahrady

Průhonický park je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO. Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče, jeho přítoků a použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu a zcela ojedinělé zařízení svého druhu na území Česka. Soustřeďuje přes 7000 různých druhů okrasných dřevin, trvalek a cibulovin na 72 hektarech. Dětem je určeno velké dětské hřiště u vstupu do zahrady.

Zahrady pod Pražským hradem

Na jižním svahu hradčanského návrší pod Pražským hradem se rozkládají Palácové zahrady, které jsou spojnicí mezi Pražským hradem a Malou Stranou. Komplex palácových zahrad pod Pražským hradem tvoří pět zahrad: Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská zahrada. Zahrady se pyšní četnými terasami, schodišti, altány a originální sochařskou výzdobou. Z téměř 30 zahradních vyhlídkových teras se otevírá nezapomenutelný pohled na pražské panorama. Zahrady jsou navzájem průchozí.

Zámek Veltrusy

Zámek Veltrusy je významným dílem vrcholného baroka z 1. poloviny 18. století. Jeho autorem je významný pražský architekt italského původu Giovanni Battista Alliprandi. Zámek (původně pouhý letohrádek, později významně rozšířený) tvoří oválné jádro, k němuž radiálně přiléhají nižší křídla, uspořádaná do tvaru písmene X. V interiérech převládá móda barokního a rokokového bydlení české šlechty na venkovském sídle. V přízemí zámku se nachází tzv. sala terrena a mimořádně zachovalé “Mušlové pokoje”.

Zámek Veltrusy - Bontour