Po stopách Santiniho

Kostel na Zelené Hoře - Bontour

Po stopách největšího českého architekta. Navštívíme kostel sv. Václava ve Zvoli, kostel v Obytčově, kostel na Zeleného hoře, zámek ve Žďáru nad Sázavou.

Ne 26. 7. 2020 (od 350 Kč)

 

Objednat si

Program

  • Odjezd v 9.00 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Příjezd do Brna kolem 19.00.

Cena

  • 380 Kč dospělí
  • 350 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem a průvodce.

Kostel svatého Václava ve Zvoli

Římskokatolický kostel svatého Václava ve Zvoli na Českomoravské vysočině tvoří dominantu místní návsi. Jeho dnešní podoba pochází z let 1713–1717, kdy proběhla rozšiřující přestavba původního gotického kostelíka z počátku 14. století. Kostel je postaven na půdorysu řeckého kříže. Pro exteriér stavby je příznačný kontrast plasticky a geometricky řešených prvků. Dominantou střechy je lucerna modelovaná v symbolice knížecí čapky jako atributu patrona chrámu.

Kostel svatého Václava ve Zvoli - Bontour
Santiniho chrám v Obyčtově - Bontour

Santiniho chrám v Obyčtově

Kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově je pozoruhodný především svou půdorysnou dispozicí zformovanou do podoby želvy jakožto symbolu věrnosti Panny Marie. Stavba představuje nejen doklad symbolického přístupu v barokní architektuře jako takové, ale také výjimečný příklad architektonického zoomorfismu. Loď kostela je vystavěná na půdorysu obdélníka se skosenými nárožími, aby se co možná nejvíce přiblížil tělu želvy. Jádrem stavby je vysoká hmota lodi, exteriér je pro Santiniho charakteristický v hmotově kompozičním systému. Dalším charakteristickým motivem Santiniho je kresebně pojaté členění fasád.

Kostel na Zelené hoře

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Žďáru nad Sázavou patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky architekta Santiniho. Tento jeho vrcholný výtvor byl roku 1994 zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Konstrukce kostela vychází z geometrie kruhu, přičemž mnohonásobně opakuje číslo pět jako odkaz na pět hvězd Jana Nepomuckého, které se podle legendy objevily nad tělem mrtvého světce. Dobře tak ukazuje způsob, kterým Santini obvykle konstruoval své stavby prakticky pouze za použití kružítka. Používal přitom určitých číslic, které mají ikonografický význam. V jeho stavbách se proto často objevují čísla tři, pět, sedm, dvanáct atp. Na Zelené hoře je to vedle čísla pět ještě číslo tři, které je poukazem na Boží Trojici, a potom ve formě hvězd číslo šest, které je odkazem mariánským. Po obvodu kostela se střídá pět hrotitých kaplí s trojúhelníkovým půdorysem a pět kaplí oválných.

Kostel na Zelené Hoře - Bontour
Zámek Žďár nad Sázavou - Bontour

Zámek Žďár nad Sázavou

Skutečné historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v areálu bývalého cisterciáckého kláštera, dnešního zámku v majetku rodiny Kinských. Doslova v úžasu vás nechají Santiniho architektonické skvosty, prelatura s rozsáhlou nástropní malbou z 18.století, která doposud nemusela být restaurována nebo bazilika minor s druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě.

Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Santini byl největší český architekt všech dob. Výrazně překročil horizont své doby. Svoji tělesnou nedostatečnost dokázal využít k tomu, aby se dotkl hvězd. Byl známý svým heslem „nic není nemožné“. Narodil se jako prvorozený syn do rodiny kamenického mistra. Jeho otec pracoval na katedrále sv. Víta. Jan nebyl zdravý – špatně chodil, byl hrbatý a malý. V rukou neměl žádnou sílu a neunesl ani kamenické kladivo. Ale už od počátku byl hotovým mistrem.

Santini - Bontour