Obec Modrá – Živá voda – Archeoskanzen Modrá, Hrad Malenovice, Lázně Luhačovice

Hrad Malenovice - Bontour

V obci Modrá navštívíme zajímavou expozici Živá voda a archeologický skanzen Modrá. Podíváme se i na Hrad Malenovice a do slavných Lázní Luhačovice.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Program

  • Odjezd v 7.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návrat do Brna kolem 19.00.

Cena

  • 390 Kč dospělí
  • 370 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce.

Archeoskanzen Modrá

Jedná se archeologický skanzen představující život obyvatel Velké Moravy. K jeho otevření došlo v roce 2004. Tvoří jej sídliště s palisádovým opevněním, bránou a strážními věžemi. Uvnitř se nachází repliky soudobých staveb včetně polozemnicových chat, řemeslnického okresku a domu představujícího sídlo místního velmože, tzv. paláce. Na návrší v těsné blízkosti areálu se nacházejí základy velkomoravského kostelíka. Poblíž něj byla postavena jeho novodobá replika. Vedle samotných staveb se zde nachází také sakrální areál se slovanskými modlami, políčka a ohrady pro chov tehdejších zvířat.

Archeoskanzen Modrá - Bontour
Živá voda - Bontour

Expozice Živá Voda

V expozici se seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se v hlubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry. Po levé straně můžete vidět ryby chladných vod, horských potoků a řek – jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje. Pravá strana patří především velkým rybám.

Hrad Malenovice

Tento hrad byl založen ve 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. V následujících stoletích prošel několika přestavbami, které z původního gotického středověkého hradu vytvořily renesanční sídlo zámeckého typu, později ještě barokně upravené.
V hradu se mimo jiné nachází archeologické a národopisné expozice Muzea jihovýchodní Moravy a je zpřístupněna hradní věž. V muzeu jihovýchodní Moravy je vystavena jediná veřejně přístupná kostra slona v České republice. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Hrad Malenovice - Bontour
Lázně Luhačovice - Bontour

Lázně Luhačovice

V Luhačovicích jsou čtvrté největší lázně v Česku a největší na Moravě. Léčí se zde především lidé s nemocemi dýchacího ústrojí, trávením a obezitou. Ve městě se nachází velké množství nejrůznějších kaváren, vináren, restaurací a cukrářství. Do Luhačovic se dnes nejezdí jen za léčením, ale zdejší podmínky uspokojí návštěvníky turisticky, sportovně i společensky založené. Pro turistiku jsou v Luhačovicích vytvořeny speciální okruhy po okolí s přírodní scenérií.

Obec Modrá – Živá voda – Archeoskanzen Modrá, Hrad Malenovice, Lázně Luhačovice
4 (80%) 2 vote[s]