Kousek z Prahy – Průhonice, Strahovský klášter, Pražský hrad

Průhonice - Bontour

Navštívíme významné památky naší vlasti: Průhonický park se zámeckým areálem a románským kostelíkem, Strahovský klášter a rovněž slavný Pražský hrad, symbol českého státu.

Ne 31. 3. 2019 (od 460 Kč) – OBSAZENO

Program

  • Odjezd v 6.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo)
  • Návrat do Brna přibližně ve 20.30.

Cena

  • 490 Kč dospělí
  • 460 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu a technického průvodce.

Cena nezahrnuje vstupné:

  • Průhonický park: Plná cena 50 kč, snížená 30.
  • Strahovská knihovna: 120 Kč.
  • Strahovská obrazárna: Plná cena 120 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 200 Kč.

Průhonice

Románský kostelík Narození Panny Marie je nejstarší památkou průhonického zámeckého areálu. Byl postaven zároveň s tvrzí a byl vysvěcen v roce 1187 pražským biskupem Jindřichem Břetislavem, synovcem krále Vladislava.P ři pozdější přestavbě byla zbourána románská apsida a kaple prodloužena o gotickou přístavbu. V roce 1890 byly na stěnách objeveny gotické lieární fresky z 1. poloviny 14. století.

Průhonický park je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO. Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče, jeho přítoků a použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, jež vytvořil vlastním originálním způsobem.

Průhonice - Bontour
Strahovský klášter - Bontour

Strahovský klášter

Strahovský klášter, plným názvem Královská kanonie premonstrátů na Strahově, je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách. Založen byl 1143 a jedná se o jednu z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. V klášteře, jehož konvent byl obnoven po roce 1990, sídlí také Památník národního písemnictví. Strahovský klášter nabízí dva samostatné návštěvnické okruhy: Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna.

Pražský hrad

Pražský hrad je odvěkým symbolem českého státu, nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. Původně raně středověké hradiště stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy, na vrchu Opyš. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské. Při jeho návštěvě si prohlédneme venkovní objekty s průvodcem a rovněž bude prostor pro osobní volno.

Pražský hrad - Bontour
Kousek z Prahy – Průhonice, Strahovský klášter, Pražský hrad
5 (100%) 1 vote