Hrad Karlštejn a zámek Zbiroh

Karlštejn - Bontour

Výlet za naší slavnou historií. Poznejte s námi nejvýznamnější hrad české historie – královský Karlštejn. Poté se vydáme za templáři na zámek Zbiroh.

So 13. 6. 2020 (od 600 Kč)

 

Objednat si

Program

  • Odjezd v 6.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
  • Návštěva hradu Karlštejn a zámku Zbiroh.
  • Návrat do Brna okolo 21.00.

Cena

  • 650 Kč dospělí
  • 600 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem a technického průvodce.

Cena nezahrnuje vstupné na památky.

Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn byl založený v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavba byla dokončena v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let.
Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, získal hrad dnešní vzhled.

Karlštejn interiér - Bontour
Zámek Zbiroh - Bontour

Zámek Zbiroh a Templáři

Poutavý příběh historie hradu a zámku Zbiroh, tajuplná minulost rytířů templářského řádu a okolnosti zdejšího téměř dvacetiletého pobytu Alfonse Muchy, který zde ve velkém sále namaloval svoji slavnou Slovanskou epopej. To vše Vám nabídne průvodce v rámci prohlídkového okruhu. Dnešní zámek vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu. Jednou ze zajímavostí je 163 metrů hluboká studna, která je nejhlubší zámeckou studnou v Evropě.